1882: Ondernemersbloed

Johannes Akerboom, tweede zoon van Henricus, heeft het ondernemersbloed van zijn vader geërfd. In 1882 koopt hij een werf in Boskoop. In deze contreien, met vele honderden kilometers waterweg, is een scheepje een goed transportmiddel. Zowel voor zaken, als voor plezier. Johannes richt zich op een andere klantenkring dan zijn vader, namelijk op de streeknotabelen zoals de dokter en de notaris en op overheidsinstanties zoals politie en brandweer.

De werf in Boskoop specialiseert zich in ‘den bouw van luxe en andere motorboten’. Van deze werf komen fraaie notarisbootjes, lemsteraken, fotografenbootjes, doktersbootjes en pramen en vletten voor tuinders. Vakmanschap is in de familie iets vanzelfsprekends; de zoons gaan enkele generaties lang direct vanuit de schoolbanken de werf op.

Translate