1928: Crisistijd

Omstreeks de twintiger en dertiger jaren in de 20e eeuw maakte de scheepsbouw moeilijke tijden door. In 1928 gaat het bedrijf in Boskoop, dat inmiddels wordt geleid door Hendrik, zoon van Johannes, failliet. De familie verhuist naar de Hoge Morsweg in Oegstgeest (later onderdeel van Leiden). Neef Hein uit Lisse heeft daar een werf gekocht: ‘de Phoenix’. Hendrik wordt er bedrijfsleider. Wanneer ook Hein zijn bedrijf moet verkopen, springt een vriend bij. Aannemer Meijer koopt de werf in 1932, maar laat Hendrik Akerboom het ondernemerschap.

Deze notarisboot, ook wel salonboot genoemd, komt rond 1900 van de werf van Johannes Akerboom. Het bootje kenmerkt zich door de klassieke, half verzonken opbouw van hout met veel glas. Deze notarisbootjes worden tot in de vijftiger jaren van de 20e eeuw gebouwd voor notabelen, maar ook als pleziervaartuigje. De kleinste meten slechts zes, de grote twaalf meter.

Translate