1950: Van jachten naar beroepsvaart

In de naoorlogse jaren kampt Nederland met een schaarste aan grondstoffen. Staal – nieuw of tweedehands – is gereserveerd voor de beroepsvaart. De Scheepswerf Gebr. Akerboom past zich snel en goed aan. De werkschepen – voor Rijkswaterstaat, douane en politie, maar ook voor overheden van derde wereldlanden – wordt het nieuwe specialisme. Gedurende deze jaren doen de gebroeders voor het eerst zaken met De Vries in Aalsmeer. Deze jachtenbouwer werkt in die tijd ook graag als onderaannemer voor Akerboom. Jan Akerboom overlijdt in 1956. Joop en Cor Akerboom vormen in de daarop volgende jaren de directie.

In de jaren vijftig en zestig bouwt Akerboom onder meer schepen die in Oost – en West Afrika, Bangladesh en Papua Nieuw Guinea worden ingezet. De boten kenmerken zich vaak door een geringe diepgang, waardoor ze geschikt zijn voor rivieren. De Bajibo, een schip van 32 meter, wordt in 1973 opgeleverd aan de Nigeriaanse overheid. De Bajibo vervoert overheidsdienaren en verzorgt de vaarwegmarkering (betonning) op de Niger en haar zijstromen.

 
Translate