Yacht Equipment : Schroefassen

Onze schroefassen zijn maatwerk
Schroefassen, geleverd door Akerboom Yacht Equipment (AYE), zijn altijd maatwerk; ze sluiten optimaal aan bij de romp van het schip en leveren het hoogste rendement. Een gespecialiseerd team van Akerboom bouwt ze bovendien eigenhandig in.

Om absoluut zeker te zijn van de kwaliteit die wij leveren, testen we de schroefassen uitgebreid.

De schroefas bestaat uit zeventig tot honderd onderdelen.

Onderhoudsarm
Onafhankelijk keuringsbureau Lloyds schrijft voor de schroefassen een vijfjaarlijkse onderhoudsbeurt in het dok voor. Door de constructie van de AYE-schroefassen, die voldoet aan bepaalde Lloyds-eisen, hoeven de schroefassen niet gedemonteerd (‘getrokken’) te worden. Hierdoor blijven de kosten voor onderhoud beperkt.

De schroefassen gaan, onder normale omstandigheden, ‘levenslang’ mee.
Het nakijken van de installatie gebeurt door een gespecialiseerd AYE-team, overal ter wereld.

Translate